Đề xuất phương án xử lý kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện

(BKTO) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VIII đã đề xuất phương án xử lý các kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện.

1.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: HỒNG NHUNG

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả rà soát tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN khu vực VIII.

image(1).jpeg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: HỒNG NHUNG

Tổng số kiến nghị chưa thực hiện là 847,7 tỷ đồng

Tại cuộc họp, Phó Trưởng phòng Tổng hợp KTNN khu vực VIII Nguyễn Nhật Linh cho biết, đến thời điểm 31/3/2023, tổng số kiến nghị về xử lý tài chính và xử lý khác chưa thực hiện của KTNN khu vực VIII là 847,7 tỷ đồng. Trong đó, niên độ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 (năm kiểm toán 2022) là 444,3 tỷ đồng, niên độ NSNN năm 2020, năm 2019 trở về trước là 403,4 tỷ đồng.

Đến ngày 31/3/2023, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện kiến nghị các kiểm toán liên quan đến kiểm điểm trách nhiệm, cơ chế chính sách. Cụ thể, 8 đơn vị/21 nội dung kiến nghị chưa thực hiện kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân. Nguyên nhân là do các đơn vị/địa phương không báo cáo, không cung cấp bằng chứng thực hiện kiến nghị.

7 đơn vị/19 kiến nghị chưa thực hiện kiến nghị về cơ chế chính sách. Nguyên nhân chủ yếu do các Bộ, ngành không có báo cáo tình hình thực hiện về KTNN khu vực VIII; các địa phương không có báo cáo và cung cấp bằng chứng thực hiện; một số kiến nghị cần có thời gian thực hiện, có kiến nghị theo đơn vị báo cáo không thể thực hiện.

Cũng theo ông Linh, tính đến ngày 31/3/2023, KTNN khu vực VIII còn 12 đầu mối, đơn vị có kiến nghị còn tồn đọng chưa thực hiện. Các báo cáo của địa phương gửi Ủy ban Tài chính - Ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội và kết quả theo dõi, kiểm tra, rà soát của KTNN khu vực VIII cho thấy, 3/4 địa phương và 8 đầu mối, đơn vị có số liệu báo cáo khớp với số liệu của KTNN khu vực VIII theo dõi.

Riêng tỉnh Khánh Hòa có số liệu báo cáo chênh lệch với số liệu của KTNN. Nguyên nhân chủ yếu do địa phương báo cáo không đầy đủ các cuộc kiểm toán đã thực hiện trên địa bàn tỉnh.

KTNN khu vực VIII đã có Văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài chính về việc xác nhận số liệu chưa thực hiện và địa phương thống nhất theo số liệu của KTNN khu vực VIII.

Đối với các trường hợp có chênh lệch về số liệu khác,  KTNN khu vực VIII đã gửi thông tin cho các địa phương kiểm tra rà soát, đối chiếu số liệu, thông tin và phản hồi về KTNN khu vực VIII.

Các phương án xử lý kiến nghị chưa thực hiện

Ông Nguyễn Nhật Linh cho hay, căn cứ kết quả rà soát các báo cáo của 4 tỉnh gửi UBTCNS của Quốc hội và kết quả theo dõi, kiểm tra, rà soát của đơn vị, KTNN khu VIII đề xuất lãnh đạo KTNN các phương án giải quyết.

img_2054.jpeg
Phó Trưởng phòng Tổng hợp KTNN khu vực VIII Nguyễn Nhật Linh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: HỒNG NHUNG

Theo đó, đối với số kiến nghị xử lý tài chính thuộc niên độ NSNN năm 2021 chưa thực hiện, KTNN khu vực VIII tiếp tục kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị kiểm toán theo kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị năm 2023.

Liên quan đến số kiến nghị xử lý tài chính thuộc niên độ NSNN năm 2020, năm 2019 trở về trước chưa thực hiện, KTNN khu vực VIII đề xuất xử lý theo các nhóm nguyên nhân. 

Cụ thể, đối với nhóm nguyên nhân đơn vị chưa thống nhất với kiến nghị của KTNN thuộc trường hợp điều chỉnh giảm (làm thay đổi kết quả kiểm toán), KTNN khu vực VIII sẽ trình Lãnh đạo KTNN xem xét xử lý theo quy trình khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động KTNN. Đối với phương án trả lời giữ nguyên các đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán, KTNN khu vực VIII sẽ ban hành công văn trả lời đơn vị theo quy định.

Đối với nhóm nguyên nhân đơn vị không còn hoạt động hoặc đang tạm dừng hoạt động: Kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán hằng năm cho thấy, chủ yếu thuộc trường hợp các doanh nghiệp đã phá sản, giải thể, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên không thể thực hiện kiến nghị kiểm toán. Để tránh việc theo dõi nhiều năm liên tục, KTNN khu vực VIII đề xuất xử lý chung toàn Ngành theo hướng điều chỉnh giảm kiến nghị kiểm toán, đồng thời giao lại cho các địa phương tổ chức theo dõi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các nhóm nguyên nhân đơn vị khó khăn về tài chính chưa thực hiện và các nhóm nguyên nhân chưa thực hiện còn lại, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, KTNN khu vực VIII tiếp tục phối hợp với địa phương, đơn vị được kiểm toán để kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị kiểm toán theo kế hoạch kiểm tra hằng năm.

Đối với các kiến nghị về cơ chế chính sách của các Bộ/ngành/địa phương chưa thực hiện, KTNN khu vực VIII sẽ phối hợp với Vụ Tổng hợp trong công tác tổng hợp, đốn đốc theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán. 

Đối với kiến nghị do KTNN chuyên ngành, Vụ tham mưu thực hiện: Các KTNN chuyên ngành, Vụ tham mưu chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện đầy đủ các kiến nghị kiểm toán.

Ghi rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp

Đồng tình với phương án xử lý các kiến nghị theo nhóm nguyên nhân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Lê Thị Thu Hương đề nghị KTNN khu vực VIII lưu ý thêm: Đối với nhóm kiến nghị không thể thực hiện được, cần ghi rõ nguyên nhân, hướng xử lý; với nội dung chưa đủ điều kiện để ghi nhận, ghi rõ nội dung địa phương đã thực hiện, khu vực chưa ghi nhận, lý do chưa ghi nhận; đối với nguyên nhân chưa thống nhất với KTNN, phải có danh sách kèm theo, nguyên nhân và hướng giải quyết sơ bộ.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng thống nhất chốt số liệu đến ngày 31/3/2023; tiếp tục cập nhật số liệu đến ngày 31/7/2023 để nắm rõ con số thực hiện kiến nghị kiểm toán của đơn vị.

Đối với con số tổng số kiến nghị xử lý tài chính và xử lý khác chưa thực hiện còn cao, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý KTNN khu vực VIII thống nhất cách thức thống kê, cách thức chú thích, ghi số liệu báo cáo.

Thống nhất với đề xuất tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu các KTNN chuyên ngành rà soát ngay để cung cấp đầu mối các dự án, con số để KTNN khu vực VIII gửi các địa phương. Đồng thời, đề nghị Vụ Tổng hợp tham mưu, phối hợp với các đơn vị để tổng hợp báo cáo rà soát tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán toàn Ngành một cách khái quát, theo từng nhóm vấn đề để chuẩn bị tốt cho cuộc báo cáo UBTCNS của Quốc hội vào đầu tháng 9/2023./.

Cùng chuyên mục
Đề xuất phương án xử lý kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện