Đến năm 2030, Đà Nẵng phát triển 12 cụm công nghiệp

(BKTO) - Đến năm 2030, TP. Đà Nẵng phát triển 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 532,89 ha và sau năm 2030, Thành phố phát triển 15 cụm công nghiệp với tổng diện tích 757,89 ha, phân bổ trên địa bàn các quận: Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hoà Vang...

da-nang.jpg
Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) Ảnh: ST

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Nguyễn Thị Thúy Mai, thời gian qua, Sở đã tham mưu cho các cơ quan thẩm quyền ban hành một số chính sách trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, bên cạnh triển khai chính sách của Trung ương đến các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất trên địa bàn Thành phố, Sở Công Thương đã tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành 2 chính sách gồm: Nghị quyết số 324/2020/NQ-HĐND (Nghị quyết 324) của Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng quy định Chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND (Nghị quyết 53) của Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng quy định về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Về chính sách khuyến công theo Nghị quyết 324, trong năm 2021, Sở Công Thương đã thực hiện hỗ trợ trên 2 tỷ đồng; năm 2022 trên 1,6 tỷ đồng; năm 2023 là 4,5 tỷ đồng và năm 2024 được Thành phố phân bổ 5,4 tỷ đồng. Nội dung của chính sách chủ yếu tập trung hỗ trợ đào tạo nghề, chuyền nghề và nâng cao tay nghề; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở sản xuất, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn…

Về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Nghị quyết 53, trong năm 2023, Sở Công thương đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến Nghị quyết này. Đặc biệt, để cụ thể hóa công tác phát triển công nghiệp hỗ trợ, Sở Công Thương với Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam ký kết biên bản hợp tác triển khai dự án phát triển nhà máy thông minh cho DN Việt Nam tại TP. Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Hiện nay, Sở Công Thương đang tổ chức Hội đồng xét, đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 53 để DN được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, qua đó tạo động lực cho DN phát triển.

Ngoài ra, Sở Công thương đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phương án phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, phương án phát triển các cụm công nghiệp TP. Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TP. Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP. Đà Nẵng quy hoạch đến năm 2030 gồm 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 532,89ha và sau năm 2030 gồm 15 cụm công nghiệp với tổng diện tích 757,89ha, phân bổ trên địa bàn các quận: Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hoà Vang./.

Cùng chuyên mục
Đến năm 2030, Đà Nẵng phát triển 12 cụm công nghiệp