ĐIỆN GIÓ

Bộ Công Thương xây dựng Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi
(BKTO) - Bộ Công Thương vừa có Văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi.