Doanh nghiệp Việt Nam không chỉ sẵn sàng chuyển giao công nghệ mà còn sáng tạo ra những tiến bộ công nghệ mới

(BKT) Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh kỳ vọng này khi chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các doanh nghiệp (DN) với chủ đề "Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững", ngày 11/8.                
   

Thủ tướng cảm ơn sự đóng góp của cộng đồng DN, cùng cả nước đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Ảnh: Chinhphu.vn

   

Kết luận Hội nghị, nhấn mạnh tinh thần đồng hành, lắng nghe, chia sẻ với DN, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, cảm ơn sự đóng góp của cộng đồng DN, cùng cả nước đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực; bày tỏ chia sẻ với các khó khăn, thách thức và cả hy sinh, mất mát mà các DN gặp phải trong thời gian qua.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng cộng đồng DN Việt Nam ngày càng bản lĩnh, lớn mạnh, cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng cơ bản đồng tình với các giải pháp thời gian tới được nêu trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị, nhấn mạnh thêm một số nội dung lớn mang tính chất nền tảng để nền kinh tế và cộng đồng DN tiếp tục phát triển.

Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thúc đẩy các loại thị trường phát triển mạnh mẽ, an toàn, lành mạnh, bền vững, công khai, minh bạch, như thị trường bất động sản, thị trường vốn, thị trường lao động…

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, xây dựng nền kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số, công dân số.

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Các Bộ, ngành, địa phương tổng rà soát lại các khó khăn, vướng mắc của tất cả các loại hình DN, đồng thời có kế hoạch xử lý, kịp thời, hiệu quả, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công (gồm vốn Trung ương và địa phương, vốn đầu tư công trung hạn, vốn từ chương trình phục hồi và phát triển, vốn tăng thu, tiết kiệm chi), dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn vốn trong xã hội, trong đó có nguồn vốn của DN.

Làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo chiến lược, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời giúp DN phát triển sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các loại thị trường, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số….

Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể trong ngắn hạn cần tập trung triển khai: Khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, rào cản về pháp lý tồn tại từ lâu chưa được giải quyết, còn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Tiếp tục hỗ trợ nhằm giảm thuế, phí xăng dầu, các nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh; nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu thay thế nguyên liệu nhập khẩu.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là thần tốc hơn nữa trong tiêm chủng vaccine theo mục tiêu đã đề ra.

Đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, đào tạo, đào tạo lại cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường. Chính phủ đã dành một khoản ngân sách cho nhiệm vụ này trong chương trình phục hồi và phát triển; đang yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức hội nghị về vấn đề này trong thời gian sắp tới.
                
   

Đại diện các Bộ, ngành, DN dự Hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

   

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thủ tướng khẳng định chưa bao giờ chúng ta dành nguồn lực lớn như trong nhiệm kỳ này cho phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Cải cách thể chế, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh triển khai thủ tục trực tuyến, tránh giao tiếp trực tiếp giữa người dân, DN và cơ quan nhà nước, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong dài hạn, Thủ tướng yêu cầu: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thực chất thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược ngành, quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tạo thuận lợi và niềm tin cho DN xây dựng định hướng đầu tư sản xuất kinh doanh dài hạn và bền vững.

Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong DN. Tăng cường hiệu quả triển khai các chính sách và nguồn lực hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế, nắm bắt và đón đầu các xu hướng kinh doanh mới, xu hướng thị trường mới.

Đối với cộng đồng doanh nhân, hiệp hội DN, Thủ tướng đề nghị các tổ chức, hiệp hội DN cần phát huy vai trò trong hỗ trợ DN thành viên, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động kết nối, giúp các DN cùng nhau vượt qua khó khăn hiện nay, thích ứng với giai đoạn mới.

Chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc DN gắn với chuyển đổi số, đổi mới và sáng tạo để tìm ra cơ hội trong thách thức, xoay chuyển và thích ứng; nâng cao năng suất, năng lực, sức cạnh tranh; quan tâm đến việc giữ chân người lao động, tái cấu trúc lao động; đầu tư hơn nữa cho công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quản lý và quản trị DN…

Thủ tướng nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất để DN kinh doanh hiệu quả, bền vững là con người, cùng với công nghệ và phương thức, mô hình kinh doanh.

Trong điều kiện hiện nay, DN cần tiếp cận và ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất, kinh doanh. Phát triển DN Việt Nam không chỉ sẵn sàng tham gia vào chuyển giao công nghệ mà còn có khả năng đổi mới, sáng tạo ra những tiến bộ công nghệ mới.

Cùng với đó, cần tiếp tục nêu cao tinh thần dân tộc, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; cạnh tranh lành mạnh, tăng cường chia sẻ và liên kết hợp tác, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển kinh tế đất nước; đi cùng nhau, tất cả cùng chiến thắng…
HỒNG NHUNG

Cùng chuyên mục
Doanh nghiệp Việt Nam không chỉ sẵn sàng chuyển giao công nghệ mà còn sáng tạo ra những tiến bộ công nghệ mới