du an xanh

BIDV hướng đến mục tiêu Net-zero Bank
(BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã và đang nỗ lực hướng tới mục tiêu trở thành Net-zero Bank (Ngân hàng phát thải ròng bằng 0).