Đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm

(BKTO) - Thời gian qua, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thu được những kết quả quan trọng.

1(4).jpg
Trao tặng 50 thẻ BHYT cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Can Lộc. Ảnh: BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm

Theo BHXH tỉnh Hà Tĩnh, số lượng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng dần qua từng năm, tỷ lệ này phần lớn ở các doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Tính đến hết tháng 10/2023, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,85%, BHXH đạt 22,1%, các chỉ tiêu đều tăng so với kết quả năm 2022.

Công tác tuyền truyền được đẩy mạnh về số lượng và đổi mới về hình thức tổ chức; chất lượng công tác khám chữa bệnh BHYT có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh BHYT…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; tình trạng trốn đóng vẫn diễn ra; người hưởng BHXH một lần có chiều hướng gia tăng, gây áp lực cho việc mở rộng, phát triển người tham gia.

Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh dẫn đến tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH. Nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động trong việc tham gia BHXH còn hạn chế; tình trạng lao động thiếu việc làm, đời sống người lao động gặp khó khăn, số lao động mất việc làm khó có cơ hội tái tham gia thị trường lao động làm gia tăng số người hưởng BHXH một lần.

Một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thu dung bệnh nhân BHYT thông qua khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, miễn phí; chỉ định sử dụng một số dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và bệnh nhân vào điều trị nội trú không phù hợp với tình trạng bệnh lý, dẫn đến chi phí bình quân một đợt điều trị, tỷ lệ chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú trong tỉnh cao hơn nhiều so với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến trên toàn quốc.

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT và khắc phục những tồn tại nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp và các địa phương, đơn vị tập trung đưa chỉ tiêu bao phủ về lao động tham gia BHXH, người dân tham gia BHYT vào nghị quyết của cấp ủy các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương. Lấy việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia và tăng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN là tiêu chí để xem xét khen thưởng, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, bổ sung chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh; cải cách hành chính trong đón tiếp bệnh nhân, đẩy mạnh việc sử dụng căn cước công dân có gắn chíp, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng BHXH số (VssID) thay cho thẻ BHYT; thực hiện đúng quy trình, quy định việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm.

2(7).jpg
Ảnh minh họa - nguồn internet

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Tính đến ngày 15/11/2023, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 24 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 298 cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh và BHXH các huyện, thị xã. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã thu hồi hơn 6,6 tỷ đồng tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện truy đóng đối với 267 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy thu là hơn 189 triệu đồng.

Kiểm tra đột xuất tại 03 cơ sở khám chữa bệnh từ chối thanh toán số tiền 34,6 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định. Thực hiện 12 lượt tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết 01 đơn tố cáo, 29 đơn kiến nghị, phản ánh. Các đơn khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời, dứt điểm, không có đơn thư kéo dài...

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đồng, công tác thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm sau thanh tra đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm, mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT, từ đó củng cố niềm tin vững chắc trong toàn xã hội về các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước nói chung và chính sách BHXH, BHYT nói riêng.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các quy định của ngành, từ đó nâng cao năng lực nghiệp vụ để đáp ứng nhiệm vụ được giao. Áp dụng công nghệ thông tin trong phân tích tổng hợp số liệu từ cơ sở dữ liệu của ngành để phục vụ tốt hơn công tác thanh tra, kiểm tra.

Đặc biệt phải thực sự đổi mới công tác thanh tra, phù hợp với thực tiễn. Tích cực tham mưu các chương trình phối hợp với các sở, ngành khác như Công an, Lao động, Y tế, Ngân hàng. Xây dựng quy chế phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra trong việc phối hợp giữa các phòng BHXH các huyện, thị xã để xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong quá trình thực hiện./.

Cùng chuyên mục
Đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm