BHXH

Đề nghị tích hợp hai phương án về hưởng bảo hiểm xã hội một lần
(BKTO) - Cho rằng hai phương án Chính phủ trình về rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đều chưa phải là phương án tối ưu, một số đại biểu Quốc hội đề nghị tích hợp hai phương án để phát huy tối đa ưu điểm.