Gần 8.000 lượt ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên website lấy ý kiến nhân dân

(BKTO) - Thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho thấy, tính đến sáng 13/3, đã có 7.979 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên website lấy ý kiến nhân dân (https://luatdatdai.monre.gov.vn).

2.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

Nội dung góp ý nhiều nhất tập trung vào các chương: Chế độ sử dụng các loại đất; Quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất; Thu hồi đất, trưng dụng đất; Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Bên cạnh đó, có 62 ý kiến của tổ chức, công dân qua Văn thư Bộ TN&MT và trên hệ thống hồ sơ công việc của Bộ.

Trước đó, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 120/QĐ - BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP. Theo đó, Bộ TN&MT dự kiến hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai sửa đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân trước ngày 27/3/2023; trình Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 01/4/2023; báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 05/4/2023.

Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ V, trước ngày 25/4/2023./.

Cùng chuyên mục
Gần 8.000 lượt ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên website lấy ý kiến nhân dân