LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến doanh nghiệp về định hướng sửa Luật Khoa học và Công nghệ
(BKTO) - Ngày 13/6, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về định hướng chính sách lớn trong sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ, với sự tham gia của đại diện một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.