Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội lần thứ VI

(BKTO) - Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VI,năm 2023 nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nói riêng. Đồng thời, nâng cao nhận thức và động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị của Thành phố.

1asfaf.jpg
Lễ trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố lần thứ V, năm 2022. Ảnh: TTXVN

Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội được tổ chức nhằm tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố.

Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, chủ đề công tác thành phố năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, Giải cũng là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp tổ chức hằng năm.

Theo Kế hoạch số 156-KH/TU của Thành ủy Hà nội về việc tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VI, các tác phẩm dự thi được tính từ ngày 06/12/2022 đến ngày 05/12/2023. Thời gian nhận tác phẩm tham dự giải đến hết ngày 06/12/2023.

Vòng chung khảo được tiến hành từ ngày 23/12/2023 đến ngày 09/01/2024. Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội quyết định tác phẩm đoạt giải và các đơn vị được khen thưởng.

Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết mỗi loại hình báo chí phải xét đủ số lượng các giải theo cơ cấu giải thưởng. Lễ công bố và trao thưởng Giải sẽ được tổ chức trong tháng 3/2024 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2024)./.

Cùng chuyên mục
Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội lần thứ VI