giam

Thuế chuyển nhượng bất động sản giảm gần 50% sau 6 năm tăng liên tục
(BKTO) - Bộ Tài chính cho biết, số thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giai đoạn 2017 – 2022 liên tục tăng trên 10%.