gioi thieu san pham

Quảng bá và kết nối giới thiệu sản phẩm của phụ nữ Thủ đô
(BKTO) - Chương trình Quà tặng tháng 10 diễn từ ngày 13-23/11/2023 với chuỗi nội dung quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, gặp mặt Doanh nhân nữ và kết nối giới thiệu sản phẩm của phụ nữ Thủ đô.