giu da tang truong

Hải Dương nỗ lực, quyết tâm giữ đà tăng trưởng kinh tế
(BKTO) - Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương vẫn quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện, Hải Dương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, giữ đà tăng trưởng kinh tế.