Hà Giang đặt mục tiêu hoàn thành thu tiền sử dụng đất năm 2024 đạt 861 tỷ đồng

(BKTO) - Tỉnh Hà Giang đang tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2024 đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày ngày 28/02/2024, toàn tỉnh đã thực hiện thu tiền sử dụng đất đạt 18.1 tỷ đồng.

to-cong-tac.jpeg
Hà Giang phấn đấu hoàn thành thu tiền sử dụng đất năm 2024 đạt 861 tỷ đồng. Ảnh sưu tầm

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang, trong tháng  02/2024, Tổ công tác xây dựng và thực hiện Kế hoạch Thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định 1992 của UBND tỉnh (gọi tắt là Tổ công tác 1992) đã triển khai thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2024. Các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố đã tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2024.

Các thành viên Tổ công tác theo lĩnh vực được phân công và giao thu tiền sử dụng đất đang tiếp tục phối hợp, tập trung nghiên cứu quy định mới được sửa đổi của Luật Đất đai và các văn bản pháp luật; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục đấu giá, đặc biệt liên quan đến xác định giá đất.

Tổ công tác thống nhất tập trung thu tiền sử dụng đất trong năm 2024 phấn đấu hoàn thành thu 861 tỷ đồng. Tính đến ngày 28/02/2024, toàn tỉnh thu tiền sử dụng đất đạt 18.1 tỷ đồng.

Tỉnh Hà Giang đang tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất đối với một số dự án như: Khu Đô thị mới Ngọc Hà, TP. Hà Giang; Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn kết hợp nhà ở thương mại Quyết Thắng (nhà máy xi măng cũ); Dự án Khu đô thị Phú Hưng…

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thực hiện năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long yêu cầu Tổ công tác 1992 thường xuyên đôn đốc, xem xét các kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời; các đơn vị, UBND các huyện thành phố liên quan đẩy nhanh tiến độ xác định giá khởi điểm đấu giá đất; lập quy hoạch giải phóng mặt bằng, thu hồi đất dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư… Bên cạnh đó, tăng cường thu tiền từ nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

“Việc lập quy hoạch giải phóng mặt bằng, thu hồi đất dự án phải đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật trong hoạt động đấu giá đất” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long nhấn mạnh./.

Cùng chuyên mục
Hà Giang đặt mục tiêu hoàn thành thu tiền sử dụng đất năm 2024 đạt 861 tỷ đồng