Hà Nội đặt mục tiêu GRDP năm 2024 tăng khoảng 6,5-7,0%

(BKTO) - GRDP của Thành phố Hà Nội năm 2023 ước tính tăng 6,11%. Đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

1(4).jpg
Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII. Ảnh: hanoi.gov.vn

Báo cáo tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND Thành phố  Hà Minh Hải cho biết, kinh tế - xã hội năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, trong đó có 18/23 chỉ tiêu kế hoạch, 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Uớc tính, năm 2023, GRDP tăng 6,11%; đầu tư xã hội tăng 9%, vốn FDI đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 62,0%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 10%; lượng khách du lịch trong nước và quốc tế dự kiến vượt mục tiêu đề ra. Có gần 26.500 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 6%).

Thu ngân NSNN của Thành phố dự kiến hơn 400 nghìn tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với năm 2022; tổng chi dự kiến hơn 102 nghìn tỷ đồng, đạt 97,2% dự toán đầu năm. Kim ngạch xuất khẩu ước 17,3 tỷ USD, tăng 1,0%; Kim ngạch nhập khẩu ước 44,2 tỷ USD, tăng 8,0%...

Công tác quy hoạch và quản lý đô thị được đẩy nhanh tiến độ, nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đã xây dựng dự thảo, đang xin ý kiến hoàn thiện. Xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị được quan tâm đầu tư (hoàn thành đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và Cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch; khởi công đường Vành đai 4…).

Thành phố tiếp tục phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; hoàn thiện Quy định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư; đôn đốc tiến độ các dự án cấp nước sạch.

Văn hóa, xã hội phát triển, dự kiến hết năm 2023, Thành phố hoàn thành 1.005 công trình đầu tư 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và tu bổ, tôn tạo di tích (382 công trình cấp Thành phố; 623 công trình cấp huyện); các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội phục hồi mạnh.

Cải cách hành chính, thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” được đẩy mạnh. Chỉ số cải cách hành chính PAR-Index 2022 tăng 7 bậc, Chỉ số SIPAS tiếp tục giữ nguyên thứ hạng. Thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế; tổ chức triển khai rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy trình công tác, quy chế làm việc và phương án phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính tại 11 đơn vị.

Từ những kết quả đạt được năm 2023, Hà Nội đặt ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế Thủ đô; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; hạ tầng số và công nghệ số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh. Qua đó, tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”.

Năm 2024, Hà Nội dự toán thu NSNN  đạt 408.547 tỷ đồng, cao hơn dự toán Thủ tướng Chính phủ giao 17 tỷ đồng, tăng 2% so với ước thực hiện năm 2023. Thu ngân sách địa phương đạt 145.253 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 128.994 tỷ đồng; thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 9.758 tỷ đồng; thu từ nguồn cải cách tiền lương còn dư năm trước chuyển sang: 6.500 tỷ đồng.

Dự toán chi ngân sách cấp Thành phố năm 2024 là 98.680 tỷ đồng, tăng 38,6% so với dự toán năm 2023. Dự toán chi ngân sách địa phương là 146.429 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao do tăng chi thường xuyên từ nguồn thu viện trợ không hoàn lại.

Cùng chuyên mục
Hà Nội đặt mục tiêu GRDP năm 2024 tăng khoảng 6,5-7,0%