Bắc Kạn: Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

(BKTO) - Báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn gần 700 học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó nhiều nhất là huyện Chợ Đồn - chiếm trên 50% tổng số học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT.

1(1).jpg
Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn mới đạt 98%. Ảnh: BHXH Bắc Kạn

Thời gian qua, cơ quan BHXH tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, thường xuyên rà soát, thống kê danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT gửi các đơn vị trường học, các địa phương để vận động tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng cử cán bộ trực tiếp đến các trường học để tuyên truyền, đối thoại, vận động phụ huynh và học sinh tham gia BHYT. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT hằng năm mới đạt 98%.

Để đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có Công văn số 7072/UBND-VXNV chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt BHYT học sinh, đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong năm học 2023-2024.

Chỉ đạo các đơn vị trường học đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đến phụ huynh, học sinh và vận động học sinh tham gia BHYT đầy đủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn và căn cứ vào kết quả triển khai để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các đơn vị, trường học.

Chỉ đạo Trường Cao đẳng Bắc Kạn tiếp tục vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100% trong năm học 2023-2024 và những năm học tiếp theo.

Thêm vào đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn cũng có văn bản triển khai, yêu cầu các đơn vị thuộc hệ thống Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đến phụ huynh, học sinh và vận động học sinh tham gia BHYT đầy đủ, hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT để đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là các đơn vị thuộc hệ thống giáo dục và đào tạo, hy vọng rằng trong năm học 2023-2024, 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có thẻ BHYT và được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, đầy đủ nhất ngay tại trường học./.

Cùng chuyên mục
Bắc Kạn: Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế