HẢI DƯƠNG

Hải Dương: Giảm 28 đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2025
(BKTO) - Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Hải Dương sẽ giảm 28 đơn vị (gồm 27 xã, 1 phường).