Hải Phòng đứng thứ hai cả nước về thu hút FDI

(BKTO) - Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ước đạt 3,4 tỷ USD trong năm 2023, theo Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.

anh.jpg
Ảnh sưu tầm

Năm 2023, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng trưởng cao. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,34% so với cùng kỳ năm 2022, đứng thứ 5 cả nước và thứ 2 vùng Đồng bằng sông Hồng; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) đứng thứ 9 cả nước.

Thu hút FDI của Hải Phòng đạt kỷ lục, đứng thứ 2 cả nước. Tính đến ngày 20/12/2023, Hải Phòng thu hút 3,4 tỷ USD vốn FDI; 933 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là 28,9 tỷ USD. Đây là thành quả của đến từ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng với hiệu quả từ chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Cũng theo Cục Thống kê Hải Phòng, cơ cấu nền kinh tế năm 2023 của Hải Phòng tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 3,4%; khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 53,34%; khu vực dịch vụ chiếm 37,76%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,5%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2023 ước đạt 102.614,5 tỷ đồng, bằng 98,02% so với dự toán Trung ương giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt 42.500 tỷ đồng, bằng 135,66% so với dự toán Trung ương giao; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 58.000 tỷ đồng, bằng 82,98% so với dự toán Trung ương giao.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 ước đạt 36.897,4 tỷ đồng, bằng 130,51% dự toán Trung ương giao; chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 34.808,2 tỷ đồng, bằng 129,79% so với dự toán Trung ương giao.

Năm 2023, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố ước đạt 190.641,7 tỷ đồng, tăng 11,24% so với cùng kỳ, trong đó, khu vực vốn nhà nước có mức tăng cao nhất là 31,36%; khu vực ngoài nhà nước - khu vực có đóng góp nhiều nhất trong mức tăng trưởng chung - tăng 8,46%; khu vực vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,15% so với cùng kỳ./.

Năm 2023, tập đoàn LG Innotek quyết định tăng vốn đầu tư thêm 1 tỷ USD xây dựng nhà máy thứ 3 tại Hải Phòng, nâng tổng số vốn đầu tư của toàn dự án là 2,051 tỷ USD. Dự kiến, nhà máy sẽ vận hành thử quý 4/2024 và chính thức hoạt động vào quý 1/2025; tạo thêm 3.000 việc làm mới, nộp ngân sách thành phố mỗi năm khoảng 100 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục
Hải Phòng đứng thứ hai cả nước về thu hút FDI