HOA KỲ

Hoa Kỳ sẽ góp phần phát triển, bảo tồn rừng tại Đồng Nai
(BKTO) - Tháng 6/2024, Hoa Kỳ sẽ đến Vườn quốc gia Cát Tiên Đồng Nai để công bố một dự án xanh, góp phần phát triển, bảo tồn môi trường rừng tại Đồng Nai, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch xanh.