Hoàn thiện kiểm toán hoạt động việc quản lý, sử dụng tài sản công

(BKTO) - Sáng 15/6, Ban chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Kiểm toán hoạt động việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Kiểm toán nhà nước” đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia trong Ngành để hoàn thiện Đề tài.

2(2).jpg
ThS. Phạm Thành Ngọc - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III - thuyết minh nội dung nghiên cứu. Ảnh: Nguyễn Ly

Đề tài do ThS. Phạm Thành Ngọc - Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành III và TS. Nguyễn Hữu Hiểu - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - đồng chủ nhiệm.

Trình bày kết quả nghiên cứu, TS. Nguyễn Hữu Hiểu cho biết, tài sản công là điều kiện vật chất đầu tiên và không thể thiếu để các cơ quan, tổ chức, đơn vị (CQTCĐV) thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao. Tài sản công được đầu tư xây dựng, mua sắm bằng ngân sách nhà nước (NSNN) hoặc có nguồn gốc từ NSNN. Sự hình thành và sử dụng tài sản công luôn phản ánh và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các CQTCĐV được giao quản lý, sử dụng.

Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý, sử dụng tài sản công. Tuy vậy, thực tiễn cho thấy, việc đầu tư, mua sắm tài sản công còn nhiều sai phạm, công tác quản lý đôi lúc còn buông lỏng. Tại một số đơn vị, quá trình sử dụng tài sản công còn lãng phí, hiệu quả chưa cao, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của CQTCĐV được giao quản lý tài sản.

1(2).jpg
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Ly

Để bảo đảm nguồn lực công được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, KTNN luôn chú trọng việc đánh giá tính tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị được kiểm toán và phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công. Qua đó, KTNN đã có nhiều phát hiện và kiến nghị quan trọng về hoạt động quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị được kiểm toán.

Tuy vậy, kết quả kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị được kiểm toán vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đặt ra. Theo Ban Đề tài, nguyên nhân chính của thực trạng này là do các đoàn kiểm toán chú trọng nhiều vào kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công hơn kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài sản công; kinh nghiệm về kiểm toán quản lý, sử dụng tài sản công chưa nhiều.

4(2).jpg
ThS. Đặng Hoàng Đạt - KTNN khu vực I - góp ý với Ban Đề tài bổ sung nội dung về kiểm soát chất lượng kiểm toán. Ảnh: Nguyễn Ly

Bên cạnh đó, KTNN chưa có sự thống nhất toàn Ngành về nội dung, tiêu chí, phương pháp phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công... Do vậy, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán hoạt động việc quản lý, sử dụng tài sản công tại CQTCĐV là cần thiết và phù hợp với thực tiễn hoạt động của KTNN.

Tại Hội thảo, các đại biểu nhất trí và đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban Đề tài. Để hoàn thiện nội dung và tăng tính khả thi cho các đề xuất, kiến nghị, các đại biểu đề xuất Ban Đề tài mở rộng thêm phạm vi nghiên cứu từ khi Luật KTNN 2015 ban hành và có hiệu lực bởi đây là căn cứ quan trọng để kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, Ban Đề tài cần phân tích bổ sung và xác định rõ hơn về đặc điểm quản lý, sử dụng nhà làm việc, đất, xe ô tô và những tác động đến chất lượng kiểm toán; cân nhắc phương pháp điều tra và định giá tài sản cho phù hợp với thực tiễn; bổ sung nhân tố thuộc về kiểm soát chất lượng kiểm toán...

Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Phạm Thành Ngọc đã giải trình, thuyết minh bổ sung một số nội dung trong kết quả nghiên cứu và khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học để chỉnh sửa, hoàn thiện Đề tài trước khi đưa ra Hội đồng nghiệm thu./.

Cùng chuyên mục
Hoàn thiện kiểm toán hoạt động việc quản lý, sử dụng tài sản công