Sẽ sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

(BKTO) – Sáng 13/9, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.                
   

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn phát biểu
   tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Hà

   

Tham dự cuộc họp còn các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh, Doãn Anh Thơ và Hà Thị Mỹ Dung; đại diện lãnh đạo các đơn vị tham mưu, KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực I.

Tại cuộc họp, ông Lê Đức Luận - Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (Vụ CĐ& KSCLKT) đã báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Theo đó, năm 2021, KTNN đã tổ chức Hội thảo toàn Ngành về nội dung này. Tháng 02/2022, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, Vụ CĐ&KSCLKT đã dự thảo các nội dung sửa đổi, bổ sung, lấy ý kiến của các đơn vị trong Ngành để hoàn chỉnh nội dung sửa đổi, bổ sung, báo cáo Ban cán sự Đảng KTNN.

Đến nay, một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đó là: Nhật ký kiểm toán, biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán, quy định về việc phát hành Thông báo kết quả, kiến nghị kiểm toán, thư gửi bí thư tỉnh ủy khi kiểm toán ngân sách địa phương.

Tại cuộc họp, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và đại diện các đơn vị đã phân tích cụ thể, chi tiết về từng nội dung nói trên. Các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất cao về việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung và gợi mở những vấn đề liên quan đến việc ban hành Thư quản lý gửi người đứng đầu địa phương; nội dung thông tin cũng như yêu cầu đối với báo cáo kiểm toán...

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn cho rằng đây là vấn đề khó, phức tạp và đề nghị các đơn vị tiếp tục gửi ý kiến về Vụ CĐ&KSCLKT để sửa đổi, bổ sung nhằm kiểm soát hành vi của thành viên đoàn kiểm toán, nâng cao trách nhiệm của trưởng đoàn cũng như các thành viên.

Định hướng cụ thể một số nội dung, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn lưu ý, nhật ký kiểm toán phải ghi đầy đủ các công việc, phát hiện kiểm toán trong mỗi ngày làm việc của kiểm toán viên.

Báo cáo kiểm toán phải có thông tin về bối cảnh kinh tế - xã hội tác động đến đơn vị được kiểm toán và cuộc kiểm toán; báo cáo kiểm toán phải ngắn gọn, súc tích, đầy đủ thông tin để người đọc hiểu được.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách, nên ban hành vài mẫu thư quản lý gửi bí thư và chủ tịch HĐND tỉnh. Nội dung thư xác nhận những nội dung đơn vị đã làm được, những vấn đề còn hạn chế thì yêu cầu đơn vị làm rõ và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN./.

THÙY ANH
Cùng chuyên mục
Sẽ sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán