Xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp đã ổn định và tốt hơn

(BKT) Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2021 cho thấy, có 44% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý III/2021; 31,1% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 24,9% số DN đánh giá gặp khó khăn.                
   

Nhiều DN đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh quý IV/2021 ổn định và tốt hơn quý III/2021. Ảnh minh họa: TTXVN

   

Dự kiến về quý I/2022, có 45,6% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý IV/2021; 36,1% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 18,3% số DN dự báo khó khăn hơn. Trong đó, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài lạc quan nhất với 83,1% số DN dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2022 tốt hơn và giữ ổn định so với quý IV/2021; tỷ lệ này ở khu vực DN Nhà nước và DN ngoài Nhà nước lần lượt là 82% và 81,2%.

Về khối lượng sản xuất, có 45,7% số DN đánh giá khối lượng sản xuất của DN quý IV/2021 tăng so với quý III/2021; 30,5% số DN cho rằng ổn định và 23,8% số DN đánh giá khối lượng sản xuất giảm. Xu hướng quý I/2022 so với quý IV/2021, có 45,4% số DN dự báo khối lượng sản xuất tăng; 17,4% số DN dự báo giảm và 37,2% số DN dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng, có 39,3% số DN có đơn đặt hàng quý IV/2021 cao hơn quý III/2021; 37,3% số DN có số đơn đặt hàng ổn định và 23,4% số DN có đơn đặt hàng giảm. Xu hướng quý I/2022 so với quý IV/2021, có 41,4% số DN dự kiến có đơn hàng tăng lên; 16,8% số DN dự kiến đơn hàng giảm và 41,8% số DN dự kiến có đơn hàng ổn định.

Đối với đơn đặt hàng xuất khẩu quý IV/2021 so với quý III/2021, có 34% số DN khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 43,4% số DN có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 22,6% số DN có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Xu hướng quý I/2022 so với quý IV/2021, có 37,2% số DN dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 16,7% số DN dự kiến giảm và 46,1% số DN dự kiến ổn định.

Theo đánh giá của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, việc ban hành và triển khai kịp thời Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 trên phạm vi toàn quốc đã góp phần quan trọng trong khôi phục sản xuất và thúc đẩy thị trường, từng bước tạo niềm tin cho các DN, cũng như sự lạc quan hơn về triển vọng sản xuất, kinh doanh trong quý I/2022.
QUỲNH ANH

Cùng chuyên mục
Xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp đã ổn định và tốt hơn