doanh nghiệp

Thu hút các Chaebol hàng đầu Hàn Quốc tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam
(BKTO) - Trong chuyến thăm Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ đã quảng bá hình ảnh đất nước, con người, môi trường đầu tư an toàn, thuận lợi của Việt Nam và gặp gỡ, chia sẻ nhằm thu hút các Chaebol (tập đoàn đa quốc gia) hàng đầu Hàn Quốc tiếp tục đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam.