doanh nghiệp

Doanh nghiệp lớn vẫn đối đầu với nhiều thách thức
(BKTO) - Theo kết quả khảo sát của Vietnam Report, rất nhiều doanh nghiệp lớn ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt về doanh thu, lợi nhuận và số lượng đơn hàng 9 tháng đầu năm 2023; số doanh nghiệp có tăng trưởng nhẹ về doanh thu và lợi nhuận chỉ chiếm chưa đầy 5%.