Infographic - Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

PHƯƠNG LAN | 13/11/2023 20:43:01

(BKT) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 09/11/2023. Trong đó, Nghị quyết đặt ra mục tiêu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-4.730 USD/người; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1-24,2%...

slide1(1).png
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographic - Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024