XÃ HỘI

Rút gọn quy trình, thủ tục, đẩy nhanh việc thực hiện dự án nhà ở xã hội
(BKTO) - Đại diện các sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội kiến nghị, cần rút gọn quy trình, thủ tục đầu tư để đẩy nhanh thực hiện dự án nhà ở xã hội, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, các Bộ, ngành cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai để sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản, nhà ở xã hội.