Infographic - Chỉ số Chuyển đổi số của 63 địa phương năm 2022

PHƯƠNG LAN | 19/07/2023 09:14:01

(BKT) Kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số năm 2022 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố cho thấy, 100% các tỉnh, thành phố đều có chỉ số tăng so với năm 2021, phản ánh một cách tương đối hệ thống chính quyền các cấp đều nỗ lực chuyển đổi số.

slide1.png
Bài liên quan
 • Chuyển đổi số, tích hợp dữ liệu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
  Triển khai chương trình chuyển đổi, tích hợp dữ liệu về dân cư với dữ liệu từng lĩnh vực, các Bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực thực hiện và đạt kết quả tích cực, góp phần phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Đây là những điều kiện tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, theo định hướng hiện nay của Chính phủ.
  Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa
  (BKTO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
  Tạo đột phá mạnh mẽ trong chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06
  (BKTO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số - nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
Cùng chuyên mục
Infographic - Chỉ số Chuyển đổi số của 63 địa phương năm 2022