Infographic - Gần 132 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2023

PHƯƠNG LAN | 14/11/2023 13:12:01

(BKT) Tổng cục Thống kê cho biết, trong 10 tháng năm 2023, cả nước có 131,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.212.600 tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký là 880.000 lao động, tăng 4,7% về số doanh nghiệp, giảm 12,1% về vốn đăng ký và tăng 5,4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

slide1.png
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographic - Gần 132 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2023