Infographic - Từ 1/7/2024, chế độ phụ cấp sẽ thay đổi như thế nào?

KHÁNH LINH | 01/04/2024 16:46:01

(BKT) Từ ngày 01/7/2024, một số khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức sẽ không còn như: phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội...

phucap.png
Bài liên quan
  • Cách tính mức lương, phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2023
    (BKTO) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
    Gỡ vướng về chế độ phụ cấp cho cô đỡ thôn bản
    (BKTO) - Sau 30 năm hình thành và phát triển, đội ngũ cô đỡ thôn bản đã đóng góp quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, góp phần thực hiện thành công mục tiêu thiên niên kỷ. Tuy nhiên, hiện nay, còn nhiều cô đỡ thôn bản chưa được nhận chế độ phụ cấp do vướng mắc về cơ chế, chính sách.
Cùng chuyên mục
Infographic - Từ 1/7/2024, chế độ phụ cấp sẽ thay đổi như thế nào?