Infographic - 14 ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống năm 2024

PHƯƠNG LAN | 31/03/2024 20:00:01

(BKT) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 538/QĐ-NHNN phê duyệt 14 ngân hàng thuộc Nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống năm 2024.

slide1(2).png
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographic - 14 ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống năm 2024