Kế hoạch kiểm toán năm 2024 - “Gọn nhưng chất”

Với phương châm quyết liệt "gọn nhưng chất lượng", Kế hoạch kiểm toán năm 2024 của KTNN sẽ tập trung vào các nội dung kiểm toán trọng tâm như: kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 tại các bộ, ngành, địa phương; kiểm toán các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia; triển khai các chuyên đề kiểm toán mới phục vụ hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Báo Kiểm toán trân trọng giới thiệu chương trình tọa đàm với chủ đề: "Kế hoạch kiểm toán năm 2024 - "Gọn nhưng chất". Tọa đàm có sự tham dự của hai vị khách mời: Ông Vũ Ngọc Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và ông Vũ Thanh Hải - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV (KTNN).
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 15/04/2024 13:27
Tọa đàm