Kết quả Cuộc thi thiết kế ý tưởng logo và slogan Đại hội Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước lần thứ X

(BKTO) - Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa công bố kết quả Cuộc thi thiết kế ý tưởng biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.                
   
Logo chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Ban tổ chức Đại hội
   

   

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện chính trị lớn, quan trọng của tuổi trẻ toàn Ngành. Hướng tới sự kiện này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên KTNN đã chuẩn bị từ sớm các nội dung, kế hoạch để lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên. Trong đó, sáng tác logo và slogan Đại hội là một trong những nội dung quan trọng.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên KTNN cho biết, tính đến hết ngày 20/5/2022, đã có 21 đơn vị gửi bài dự thi sáng tác ý tưởng logo và slogan cho Đại hội. Cụ thể, có 22 bài dự thi sáng tác ý tưởng logo từ 18 chi đoàn, gồm: 05 đơn vị thuộc khối các đơn vị tham mưu, sự nghiệp; 08 KTNN khu vực; 05 KTNN chuyên ngành.

Bên cạnh đó, có 38 slogan dự thi từ 18 chi đoàn, gồm: 05 đơn vị thuộc khối các đơn vị tham mưu, sự nghiệp; 08 KTNN khu vực; 05 KTNN chuyên ngành.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên KTNN cho biết, phương thức chấm thi gồm có các bước: thành lập Ban Giám khảo; xây dựng bảng chấm điểm theo các tiêu chí chấm bài được đưa ra tại thể lệ cuộc thi; gửi tài liệu các bài dự thi cho từng thành viên của Hội đồng để thực hiện chấm điểm độc lập, lựa chọn 10 bài dự thi lọt TOP 10, 04 bài dự thi đạt các giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích gửi về Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đoàn Thanh niên KTNN lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027.

Tiếp đó, Tiểu ban Tuyên truyền tiến hành tổng hợp kết quả chấm điểm của Hội đồng chấm thi và chọn ra các bài dự thi có điểm trung bình cộng cao nhất từ trên xuống dưới…

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi, Ban tổ chức xác định, đối với logo Đại hội: Giải Nhất thuộc về Chi đoàn KTNN chuyên ngành Ia; giải Nhì được trao cho Chi đoàn KTNN chuyên ngành Ib; Chi đoàn KTNN khu vực IV dành giải Ba; Giải khuyến khích thuộc về Chi đoàn Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Đối với slogan Đại hội: 02 giải Nhì thuộc về Chi đoàn Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Kiểm toán - Tâm sáng - Trí minh - Nghệ tinh - Bản lĩnh” và Chi đoàn KTNN khu vực V với khẩu hiệu “Thanh niên Kiểm toán nhà nước: Giữ kỷ cương, vững niềm tin, luôn sẵn sàng”.

Giải Ba được trao cho Chi đoàn Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán với khẩu hiệu “Thanh niên Kiểm toán nhà nước: Sáng tạo tuổi trẻ - Đổi mới tư duy - Đột phá hành động”. Giải khuyến khích thuộc về Chi đoàn KTNN khu vực XI với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Kiểm toán nhà nước: Vững hành trang, Sáng tương lai”.

Dự kiến, lễ công bố kết quả cuộc thi và trao giải được tổ chức vào dịp Đại hội Đoàn Thanh niên KTNN lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra vào ngày 29/7 tới đây./.
LÊ HÒA

Cùng chuyên mục
Kết quả Cuộc thi thiết kế ý tưởng logo và slogan Đại hội Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước lần thứ X