Khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý thuyết và kỹ năng kiểm toán

(BKTO) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), sáng 22/01, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã khai giảng các Lớp: Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp (cấp độ 1); Lớp hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán; Bồi dưỡng lý thuyết kiểm toán; Bồi dưỡng nguyên lý kế toán.

quang-canh-lop-boi-duong-ky-nang-kiem-toan-doanh-nghiep-cap-do-1..jpg
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 1. Ảnh: Nguyễn Ly

Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 1 diễn ra từ ngày 22- 26/01/2024, dành cho công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 1-3 năm kinh nghiệm, các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp cấp độ cơ bản. Lớp học có thời lượng đào tạo 40 tiết, chia thành 3 chuyên đề: Tổng quan quy trình kiểm toán doanh nghiệp; Kỹ năng kiểm toán các khoản mục trên bảng cân đối kế toán; Kỹ năng kiểm toán doanh thu, chi phí.

Lớp hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán diễn ra trong 1 ngày nhằm giúp các kiểm toán viên sử dụng phần mềm thu thập liên kết, tổng hợp các thông tin về hoạt động đấu thầu (theo chiều khai thác của KTNN); tra cứu, khai thác thông tin về đấu thầu, mua sắm công của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động kiểm toán.

giang-vien-gioi-thieu-tong-quan-ve-he-thong-thong-tin-dau-thau-phuc-vu-hoat-dong-kiem-toan.jpg
Giảng viên giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán. Ảnh: Nguyễn Ly

Các nội dung chính của chương trình học gồm: Hiện trạng khai thác thông tin đấu thầu tại KTNN; Tổng quan về hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán; Các chức năng của phần mềm; Sử dụng hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán. Về các chiều khai thác thông tin chính trên phần mềm, học viên sẽ học cách khai thác theo chiều đơn vị, khai thác theo chiều dự án đầu tư, khai thác theo chiều gói thầu, khai thác theo chiều chủ đầu tư/bên mời thầu, khai thác theo chiều hàng hóa và khai thác theo chiều nhà thầu.

Cùng ngày, tại Chi nhánh Cửa Lò, Nghệ An, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức các Lớp bồi dưỡng lý thuyết kiểm toán (từ ngày 22-25/01) và Lớp bồi dưỡng nguyên lý kế toán (từ ngày 22-25/01). Đây là các lớp đào tạo nằm trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên nhà nước của KTNN. Mục tiêu của chương trình nhằm trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng để học các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán trong các chương trình về sau.

Theo kế hoạch, ngày 23/01, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục tổ chức Lớp hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đấu thầu phục vụ hoạt động kiểm toán (Lớp 2); ngày 24/01 khai giảng Lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tiến độ, tổng hợp kết quả và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán./.

Cùng chuyên mục
Khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý thuyết và kỹ năng kiểm toán