ĐAI BIỂU QUỐC HỘI

Xác định rõ trách nhiệm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
(BKTO) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị, địa phương kiến nghị việc phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm về trật tự an toàn giao thông.