Australia: Khuyến nghị cải thiện hoạt động tại các Hội đồng địa phương

(BKT) Vừa qua, chính quyền bang New South Wales đã công bố báo cáo về kết quả các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Hội đồng chính quyền địa phương cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2021.                
   

Hội đồng Central Coast chưa minh bạch trong tài chính. Ảnh: centralcoastaustralia
   

   
Trong giai đoạn 2020–2021, ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần được phát hành đối với 126 hội đồng; 1 ý kiến kiểm toán chấp nhận từng phần đối với Central Coast vì Hội đồng này không thể cung cấp bằng chứng liên quan đến khoản tiền 5,5 tỷ USD chi cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng. Cuộc kiểm toán đối với Hội đồng TP.Kiama vẫn đang được tiến hành vào ngày lập báo cáo do các vấn đề kế toán quan trọng chưa được giải quyết dẫn đến việc điều chỉnh báo cáo tài chính và các sai sót của kỳ trước.

Kết quả kiểm toán tại chính quyền địa phương cho thấy, các hội đồng đã bị ảnh hưởng bởi các thảm họa như cháy rừng, lũ lụt, đại dịch Covid-19 và chịu các tác động tài chính khác nhau. Tuy nhiên, các hội đồng đã thực hiện những điều chỉnh, quy trình và kiểm soát để cho phép nhân viên làm việc linh hoạt. Dù vậy vẫn có tới 1.277 phát hiện kiểm toán được chỉ ra; 92 vấn đề rủi ro cao đã được xác định trong các hội đồng, trong đó: 69 vấn đề rủi ro cao liên quan đến quản lý tài sản; 6 vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin; 6 vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính; 6 vấn đề liên quan đến các thủ tục quản trị tổ chức của hội đồng; 5 vấn đề liên quan đến kế toán tài chính.

Báo cáo khuyến nghị Văn phòng chính quyền địa phương cần có các biện pháp can thiệp để cải thiện hoạt động của các hội đồng, đặc biệt tập trung vào công tác quản lý thiết bị chữa cháy; thanh tra việc thực hiện thủ tục báo cáo tài chính; xem xét công tác định giá tài sản, lưu trữ hồ sơ; xây dựng chính sách an ninh mạng nhằm quản lý tốt các rủi ro về an ninh mạng đối với dữ liệu quan trọng... Báo cáo cũng đề xuất các hội đồng cần theo dõi tiến độ thực hiện các khuyến nghị từ kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và các yêu cầu của công chúng./.
Yến Nhi – Nguyễn Thuý

(Theo destinationnsw.com.au)
Cùng chuyên mục
Australia: Khuyến nghị cải thiện hoạt động tại các Hội đồng địa phương