Latvia: Thiếu sót trong quản lý và hoạt động của các bến cảng

(BKT) Kiểm toán nhà nước Latvia (SAO) vừa qua công bố Báo cáo kiểm toán hoạt động “Các cảng nhỏ được quản lý như thế nào?”, trong đó chỉ ra sai sót trong hầu hết các lĩnh vực quản lý và hoạt động của các bến cảng như quản lý chiến lược và lập kế hoạch phát triển; quản lý tài chính và xử lý các nguồn tài chính, tài sản; xây dựng và giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ… Ngoài ra, một số trường hợp các cơ quan chức năng của cảng không tuân thủ các yêu cầu, luật định liên quan.                
   

Các bến cảng chưa được quản lý chặt. Ảnh: port.today

   

Hiện nay, hoạt động của các cảng nhỏ trên quy mô quốc gia chưa được quan tâm, các chính quyền địa phương và khu vực với tư cách là những người thiết lập cảng vụ cũng chưa làm hết trách nhiệm. Báo cáo của SAO cho biết, quy hoạch phát triển và giám sát hoạt động của các cảng nhỏ không tuân thủ khuôn khổ pháp lý và các nguyên tắc ở cả cảng vụ và hội đồng quản trị cảng. Các văn bản quan trọng nhất là chương trình phát triển cảng và quy chế vận hành cảng chưa được xây dựng, cập nhật; chưa xây dựng quy trình xác định thuê đất minh bạch và phương pháp xác định bảng giá dịch vụ thu phí. Các nhà quản lý không thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động của các cảng theo quy định, không tính toán các chỉ số về lợi nhuận trên tài sản và không phân tích kết quả.

Nhìn chung, các chỉ tiêu hoạt động của các cảng nhỏ có sự tăng trưởng tích cực, tuy nhiên, nguồn lực tài chính thu được từ hoạt động của các cảng này không đủ để đảm bảo duy trì cơ sở hạ tầng cảng cũng như để loại bỏ các vấn đề tồn tại lâu nay tại các cảng. Báo cáo cũng phát hiện các hạn chế trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Các chính quyền địa phương và các cảng vụ nhỏ có quỹ tài chính không tuân thủ các nguồn kinh phí cho phép cảng hoạt động và thủ tục được quy định trong luật.

Ngoài ra, không phải tất cả các cảng vụ nhỏ đều đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả; các cảng nhỏ cũng không chú trọng công tác quản lý chất thải. SAO cho biết, mặc dù việc xử lý nước thải không phải là nguồn ô nhiễm chính ở Biển Baltic, nhưng các cảng phải tích cực hoạt động để giảm tác động tiêu cực của các phương tiện đường thủy ra vào đối với môi trường.

Để ngăn chặn các nguy cơ ô nhiễm môi trường, SAO kêu gọi các cảng vụ xây dựng và cập nhật các kế hoạch quản lý chất thải phù hợp với khuôn khổ quy định và thực hiện các quy trình kiểm soát phù hợp. Dựa trên các phát hiện và kết luận kiểm toán, SAO đưa ra 10 khuyến nghị cho các cảng nhỏ và chính quyền địa phương để hoàn thiện và thực hiện quản lý, vận hành cảng theo các nguyên tắc quản trị tốt. Thời hạn thực hiện các khuyến nghị là đến tháng 7/2023./.
Yến Nhi
(Theo SAO)
Cùng chuyên mục
Latvia: Thiếu sót trong quản lý và hoạt động của các bến cảng