PASAI: Đánh giá cao việc lập kế hoạch để tạo ra tác động kiểm toán

(BKT) Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Thái Bình Dương (PASAI) vừa qua đăng bài viết về tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và hợp tác chiến lược trong việc tạo ra tác động kiểm toán. Việc lựa chọn lĩnh vực kiểm toán trọng tâm của các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) là một trách nhiệm to lớn, yêu cầu việc lập kế hoạch chiến lược phù hợp, tham vấn chuyên gia và cân nhắc thỏa đáng lợi ích cho người dân.                
   

PASAI thường xuyên tổ chức khóa học, khóa đào tạo. Ảnh: PASAI
   

   
PASAI nhấn mạnh, một kế hoạch chiến lược có kết cấu chặt chẽ đảm bảo hoạt động của SAI, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong khu vực công và giải quyết các vấn đề xã hội. Mỗi SAI cần có một hệ thống và quy trình lập kế hoạch chắc chắn. Khi có thể linh hoạt trong việc lựa chọn mục tiêu, phạm vi kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ, các SAI cần xem xét các vấn đề mới nổi bằng cách đưa vào quy trình lập kế hoạch kiểm toán.

Trong nhiều trường hợp, đại dịch Covid-19 đã làm gia tăng sự chênh lệch về cơ hội, sự giàu có và quyền lực giữa dân chúng. SAI cần xem xét phạm vi các vấn đề và rủi ro do đại dịch gây ra khi lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm kiểm toán sao cho phù hợp, tăng tác động và đóng góp có giá trị cho công dân.

Mặc dù các SAI kiểm soát chất lượng và tính kịp thời của các cuộc kiểm toán, vẫn còn những yếu tố khác ảnh hưởng đến sự đóng góp của SAI. Tác động của SAI chỉ có thể thành hiện thực khi các khuyến nghị kiểm toán được thực hiện. Tuy nhiên, nếu khuôn khổ trách nhiệm giải trình tổng thể không đủ hiệu lực, một số đơn vị được kiểm toán có thể thiếu động lực thực hiện khuyến nghị.

Để người dân có được lợi ích từ những cải tiến trong cung cấp dịch vụ công, cần có sự giám sát theo luật định đối với các báo cáo kiểm toán, sự quan tâm từ các tổ chức xã hội dân sự, giới truyền thông cùng các bên liên quan khác. Các đơn vị được kiểm toán thường quan tâm đến rủi ro mất danh tiếng. Họ sẽ có những động lực thúc đẩy hành động khi biết rằng kiểm toán viên theo dõi việc thực hiện khuyến nghị kiểm toán.

Mỗi SAI là một phần của hệ sinh thái với bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị riêng biệt. Các bên liên quan đều đóng vai trò trong việc đạt được tác động của cuộc kiểm toán. Các SAI cần đóng vai trò tích cực trong việc tham gia với các bên liên quan trong suốt quá trình kiểm toán để đảm bảo các chính sách, chương trình và thể chế của chính phủ mang tính bao trùm, đáp ứng nhu cầu của người dân.

PASAI cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường năng lực của các SAI để phát triển các kế hoạch chiến lược và hoạt động. Khóa học sắp tới về Lập kế hoạch kiểm toán chiến lược của PASAI sẽ trình bày chuyên sâu về phương thức các SAI lựa chọn chủ đề kiểm toán tiềm năng./.
Yến Nhi - Thu Hiền

(Theo PASAI)
Cùng chuyên mục
PASAI: Đánh giá cao việc lập kế hoạch để tạo ra tác động kiểm toán