Thuỵ Điển: Khuyến nghị đối với chính sách giảm thuế năng lượng

(BKT) Vừa qua, Kiểm toán nhà nước Thuỵ Điển (SNAO) đã công bố báo cáo đánh giá chính sách giảm thuế năng lượng cho các trung tâm dữ liệu.                
   

Thụy Điển đang thực hiện các chính sách giảm thuế năng lượng.
   Ảnh: nusconsulting

   

Việc đưa ra chính sách giảm thuế năng lượng cho các trung tâm dữ liệu nhằm đẩy mạnh khả năng thu hút đầu tư của Thụy Điển so với các nước láng giềng Bắc Âu, đóng góp vào mục tiêu chính sách kinh tế “tăng cường năng lực cạnh tranh của Thụy Điển và tạo điều kiện tăng việc làm tại các công ty đang ngày càng phát triển”. Đây là một biện pháp về thuế theo định hướng chính sách kinh tế, đồng thời có tác động lớn đến chính sách năng lượng. SNAO đã kiểm toán việc lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi thực hiện chính sách này.

Báo cáo của SNAO cho thấy, Chính phủ đã không tính đến các mục tiêu chính sách năng lượng, mặc dù thực tế các trung tâm dữ liệu là những đơn vị tiêu thụ năng lượng lớn và sẽ khiến hệ thống điện phải chịu áp lực đáng kể. Chính phủ hỗ trợ mà không yêu cầu các điều kiện về hiệu quả năng lượng hoặc xử lý nhiệt thải của các trung tâm dữ liệu cũng chưa có bất kỳ nỗ lực nào để khai thác tính linh hoạt mà các trung tâm dữ liệu có thể mang lại cho hệ thống năng lượng. Các mục tiêu của đầu tư chỉ giới hạn trong lĩnh vực chính sách kinh tế. Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như việc thiếu dữ liệu nền để xác định những công ty hoặc trung tâm dữ liệu nào đủ điều kiện giảm thuế năng lượng.

Cho đến năm 2021, mức giảm thuế gây ra khoản thất thu thuế chỉ hơn 1,3 tỷ SEK, nhưng các trung tâm có thể yêu cầu giảm trong vòng 3 năm kể từ khi lượng điện được tiêu thụ, nên con số đó có thể lớn hơn. Điều này có thể dẫn đến ít việc làm mới hơn và ảnh hưởng tới phát triển kinh tế. SNAO cho biết thêm rằng trong các cuộc thanh tra do Cơ quan Thuế thực hiện, vẫn rất khó xác định đối tượng có thể tiếp cận thiết bị, doanh nghiệp nào được thực hiện và lượng điện đã tiêu thụ là bao nhiêu. Ngoài ra, Chính phủ đã không tiến hành theo dõi, phân tích những tác động tích cực và tiêu cực mà chính sách giảm thuế năng lượng đã tạo ra đối với các trung tâm dữ liệu khác nhau. Chính phủ cũng không đối chiếu những tác động tích cực và tiêu cực bao gồm cả việc thất thu thuế để xem xét lại chính sách cắt giảm này.

Báo cáo cho biết việc giảm thuế năng lượng có thể hiệu quả hơn nếu Chính phủ xây dựng các biện pháp và phối hợp giữa các mục tiêu xã hội khác nhau. Chính sách cắt giảm này cũng cần được tổng kết đánh giá hồi tố, đặc biệt trong bối cảnh những thách thức về chính sách năng lượng của Thụy Điển và những khó khăn liên tục mà Cơ quan Thuế phải đối mặt trong các cuộc thanh tra. SNAO khuyến nghị Chính phủ thực hiện đánh giá tác động của chính sách cắt giảm năng lượng và liên kết chính sách giảm thuế năng lượng cho các trung tâm dữ liệu với các mục tiêu chính sách năng lượng./.

Yến Nhi
(Theo SNAO)
Cùng chuyên mục
Thuỵ Điển: Khuyến nghị đối với chính sách giảm thuế năng lượng