kien dinh

Kiểm toán nhà nước kiên định mục tiêu “Chất lượng, chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa”
(BKTO) - Đất nước vừa trải qua năm 2023 với vô vàn khó khăn, thách thức. Để vượt qua “sóng gió”, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Đồng hành với khí thế ấy, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã triển khai Kế hoạch kiểm toán (KHKT) với nhiều chủ đề lớn phục vụ các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và các chủ đề được cử tri và Nhân dân quan tâm, góp phần đánh giá toàn diện hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách từ trung ương đến địa phương…