Tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 7 giảm 58%

(BKT) Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới ròng trong tháng 7 giảm 58% so với tháng 6.Ảnh minh họa

VSD cho biết, số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới ròng trong tháng 7 ở mức 195.709 đơn vị (mở mới 198.988 đơn vị và đóng 3.279 đơn vị), giảm 58% so với tháng 6.

Tính chung cả 7 tháng đầu năm 2022, cá nhân trong nước mở mới ròng hơn 2,04 triệu tài khoản chứng khoán, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước và cao hơn 33,4% so với mức 1,5 triệu tài khoản mở mới cả năm 2021.

Lượng tài khoản mở mới ròng của nhà đầu tư tổ chức trong nước tháng 7 đạt 81 đơn vị, giảm 41% so với tháng trước. Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tới hết tháng 7 đạt hơn 6,3 triệu, tương đương hơn 6,4% dân số.

Đề án xây dựng Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đặt mục tiêu số lượng nhà đầu tư đạt 5% dân số năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030.

Trong khi đó, lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nước ngoài là 408 đơn vị, tăng 52,8% so với tháng 6. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới 385 tài khoản chứng khoán, tăng 44%. Lượng tài khoản chứng khoán của tổ chức nước ngoài tăng thêm 23 đơn vị trong khi tháng trước giảm 1 đơn vị.

Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm cuối tháng 7 đạt 41.793 tài khoản. Tổng số tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt gần 6,36 triệu ở thời điểm cuối tháng 7./.

HỒNG NHUNG
Cùng chuyên mục
Tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 7 giảm 58%