THỊ TRƯỜNG

Đấu thầu thành công 7.900 lượng vàng
(BKTO) - Tại phiên đấu thầu vàng miếng sáng 21/5, có 9 thành viên đã trúng thầu với tổng khối lượng trúng thầu 7.900 lượng vàng.