Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021

(BKT) Trong 5 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 song công tác thu, chi ngân sách vẫn được triển khai hiệu quả. Trong đó, tổng thu NSNN ước đạt 667.900 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2020; tổng chi cân đối NSNN ước đạt 581.600 tỷ đồng.                
   

   
PHƯƠNG LAN
Cùng chuyên mục
Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021