KINH TẾ XÃ HỘI

Lạng Sơn sẽ trao Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng số vốn hơn 21.500 tỷ đồng
(BKTO) - Ngày 21/4 tới đây, Lạng Sơn sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024.