Luật Đất đai phải thống nhất với các luật, lĩnh vực chuyên ngành, tạo yên tâm cho người dân, doanh nghiệp

(BKTO) - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân và việc tiếp thu, giải trình ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chiều 28/3, các ý kiến đồng thuận rằng, Luật Đất đai (sửa đổi) phải tạo yên tâm cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt phải đồng bộ, thống nhất, thể hiện được “hồn cốt” của các luật, lĩnh vực chuyên ngành.

33.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Rà soát, bổ sung nội dung liên quan theo quy định của các luật hiện hành

Đại diện cơ quan soạn thảo, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường - ông Đào Trung Chính - cho biết, Dự thảo Luật hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến Nhân dân có 16 chương, 242 điều, trong đó bổ sung mới 17 điều, bỏ 11 điều và tăng 01 mục so với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) xin ý kiến Nhân dân.

Một số nội dung lớn nhận được nhiều ý kiến góp ý tập trung vào nhóm vấn đề: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; địa giới hành chính; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tài chính đất đai, giá đất; chế độ, quản lý sử dụng các loại đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại…

Đáng chú ý, đại diện cơ quan soạn thảo cho biết, trong quá trình tiếp thu Dự thảo Luật, còn một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như: Quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm; thu hồi đất trong trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính; các trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; hỗ trợ cho đối tượng không trực tiếp sản xuất nông nghiệp…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp - bà Đặng Hoàng Oanh - cho rằng, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có liên quan tới 22 luật, nhiều văn bản pháp lý. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần rà soát, bổ sung nội dung liên quan đang thực hiện theo quy định của các luật hiện hành (Bộ luật Dân sự, Luật Đầu tư…).

Để bảo đảm tính khả thi của Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua, lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng kiến nghị đưa những nội dung, quy định mới vào các dự án luật đang được xây dựng, soạn thảo theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; hoặc thực hiện 1 luật sửa nhiều luật đối với những luật chưa có kế hoạch bổ sung, sửa đổi.

Thêm vào đó, Thứ trưởng Bộ Công an - ông Lê Quốc Hùng - kiến nghị cơ quan soạn thảo cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến đất quốc phòng, an ninh vào Dự thảo Luật để phù hợp với thực tiễn và thẩm quyền sử dụng; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng an ninh.

Từ thực tế “10 ý kiến có tới 8 ý kiến quan tâm đến thu hồi đất”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho rằng, Dự thảo Luật quy định danh mục các loại đất thu hồi càng cụ thể càng dễ áp dụng, vừa an dân, giữ ổn định xã hội, vừa đáp ứng được quy định của Hiến pháp về quyền sử dụng đất của người dân.

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - lưu ý, Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư và môi trường đầu tư kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề cho thuê đất, thu hồi đất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế…

“Các quy định về đất đai phải tạo yên tâm cho doanh nghiệp đầu tư, triển khai dự án sản xuất, kinh doanh. Luật Đất đai (sửa đổi) cũng cần có cơ chế khả thi nhằm thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư nước ngoài” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - bà Nguyễn Thị Hà - cho rằng, hai vấn đề người dân rất quan tâm là phương pháp định giá đất (đây là nút thắt trong thu hồi, bồi thường, tái định cư) và vai trò của chính quyền cấp xã trong quản lý, sử dụng đất. Các quy định trong Dự thảo Luật về hai vấn đề này đã được tiếp thu, hoàn thiện đầy đủ, khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, theo bà Hà, cần có đánh giá tác động về bình đẳng giới khi triển khai Luật Đất đai (sửa đổi); chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động nhiều tuổi khi chuyển đổi đất đai…

11.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào nội dung Dự thảo Luật phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn bộ Dự án Luật. Ảnh: Chính phủ

Phải thể hiện được “hồn cốt” của các luật, lĩnh vực chuyên ngành

Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là sản phẩm trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp…

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng lưu ý, việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào nội dung Dự thảo Luật phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn bộ Dự án Luật, bám sát thực tiễn và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không “đẽo cày giữa đường”.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cơ quan soạn thảo tổng hợp, thống kê chính xác số lượng ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); xác định mức độ quan tâm của người dân, xã hội đối với từng nhóm vấn đề, thể hiện qua số lượng ý kiến đóng góp. Đơn cử: Những chính sách, chủ trương đặt ra trong Nghị quyết 18-NQ/TW; những vấn đề mới, xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn; những nhóm vấn đề vẫn còn vướng mắc.

Trong tiếp thu các ý kiến đóng góp, Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị chuyên môn để “tham chiếu” vào từng điều, mục cụ thể trong Dự thảo Luật, thể hiện được “hồn cốt” của các luật chuyên ngành, đồng bộ, thống nhất trong từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục tiếp thu một số ý kiến được nêu tại cuộc họp như: Quy định phân loại đất công, đất an ninh - quốc phòng đi kèm theo cơ chế, chính sách phù hợp để đơn giản hóa thủ tục hành chính; chính sách tiếp cận đất đai đối với người nước ngoài nhằm huy động, thu hút các nhà đầu tư lớn mà không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, bảo đảm bình đẳng của doanh nghiệp; cơ chế cho thuê đất, trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần; đánh giá tác động của các quy định mới trong Dự thảo Luật…

“Cơ quan soạn thảo phải lắng nghe, xác định những vấn đề chưa được tiếp thu đầy đủ theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; những điểm mới từ đòi hỏi của thực tiễn; những vướng mắc, bất cập, tồn tại chưa được tháo gỡ, khắc phục đầy đủ”. Đồng thời, phải phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để có phương án sửa đổi, bổ sung đồng bộ, thống nhất các luật, văn bản pháp lý có liên quan đến Luật Đất đai (sửa đổi)” - Phó Thủ tướng yêu cầu./.

Cùng chuyên mục
Luật Đất đai phải thống nhất với các luật, lĩnh vực chuyên ngành, tạo yên tâm cho người dân, doanh nghiệp