LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Chuyên nghiệp hoạt động đấu giá tài sản
(BKTO) - Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá, tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản… nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thúc đẩy hoạt động đấu giá tài sản theo hướng chuyên nghiệp, phát triển ổn định, bền vững.
  • (BKTO) - Theo các đại biểu Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản quy định “Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột", không được đăng ký tham gia đấu giá là không phù hợp cả về mặt pháp lý và thực tế; khó khả thi.
  • (BKTO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản đã bổ sung chế tài xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực, gây lũng đoạn thị trường; ngăn chặn tình trạng bỏ cọc hoặc thổi phồng giá trị tài sản để trục lợi trong đấu giá tài sản.
  • (BKTO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về mức tiền đặt trước trong đấu giá nhằm ngăn chặn tình trạng bỏ cọc sau đấu giá; tăng cường áp dụng hình thức đấu giá trực truyến để bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đấu giá tài sản…