LUẬT QUY HOẠCH

Có cần sửa luật quy hoạch?
(BKTO) - Vừa qua, có ý kiến đề xuất sửa đổi Luật Quy hoạch với lý do một số quy định của Luật còn chưa cụ thể, dẫn đến khó thực hiện. Vậy, việc sửa Luật ở thời điểm này có thực sự cần thiết hay không?
 • (BKTO) – Đây là vấn đề được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” nhấn mạnh tại cuộc làm việc của Đoàn Giám sát với Bộ Xây dựng, chiều 02/3.
 • (BKTO) - Ngày 26/8, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức cuộc họp về dự kiến kế hoạch thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” và chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.
 • (BKTO) - Ngày 4/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp về Phương án phân vùng giai đoạn 2021-2030 để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.
 • Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quy hoạch
  5 năm trước Pháp luật
  (BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.
 • 10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/1/2019
  5 năm trước Đối nội
  (BKTO) - 10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Đó là Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.
 • Đón đầu Luật Quy hoạch có hiệu lực từ năm 2019
  5 năm trước Doanh nghiệp
  (BKTO) - Luật Quy hoạch (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) được đánh giá là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Để đón đầu Luật Quy hoạch đi vào cuộc sống, Chính phủ và các cơ quan hữu quan đang tích cực triển khai hoàn thiện khung khổ pháp lý dưới luật.