luat thue tieu thu dac biet

Khó khăn liên tiếp, ngành đồ uống đề xuất lùi lộ trình sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
(BKTO) - Trong bối cảnh khó khăn, các doanh nghiệp đồ uống bày tỏ mong muốn Chính phủ lùi lộ trình sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.