Ngân hàng tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ

(BKTO) - Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan và tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai chương trình giảm phí dịch vụ lần 2 trong năm 2020.                
   

NHNN chỉ đạo NAPAS và CIC triển khai chương trình giảm phí dịch vụ lần 2

   

Ngày 13/3, NHNN đã ban hành Văn bản số 1680/NHNN-TT về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ. Văn bản nêu rõ: thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, NHNN đã chỉ đạo Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giảm phí dịch vụ lần 2 trong năm 2020.

Theo đó, NAPAS sẽ giảm 50% đối với phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng cho các giao dịch có giá trị từ 500.001-2.000.000VND (giảm từ 1.800VND/giao dịch xuống còn 900VND/giao dịch; thời gian áp dụng từ ngày 25/3 đến hết ngày 31/12/2020. CIC thực hiện chiết khấu 50% tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng của TCTD từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020.

Vì vậy, NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng đối với các món thanh toán có giá trị từ 500.001-2.000.000VND cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng mức giảm phí mà NAPAS đã điều chỉnh giảm (900VND/giao dịch); khuyến khích các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NAPAS đã thực hiện. Thời gian thực hiện từ ngày 25/3 đến hết ngày 31/12/2020. Đồng thời, triển khai thực hiện điều chỉnh giảm giá sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng đối với khách hàng (nếu TCTD có thu từ khách hàng) tương ứng với mức giảm trừ chiết khấu do CIC thực hiện đối với TCTD.

Cùng ngày, NHNN có Văn bản số 1678/NHNN-TT gửi CIC chấp thuận đề xuất chiết khấu 50% tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng của TCTD từ ngày 01/3 đến hết ngày 31/12/2020. Theo đó, NHNN yêu cầu CIC thông báo cụ thể chương trình giảm tiền sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng tới các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phối hợp áp dụng các chính sách miễn/giảm phí dịch vụ tương ứng cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của các TCTD.

NHNN cũng ban hành Văn bản số 1679/NHNN-TT gửi NAPAS, chấp thuận đề xuất giảm phí đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị từ 500.001-2.000.000 VND theo đề xuất của người đại diện vốn nhà nước tại NAPAS; thời gian thực hiện từ ngày 25/3 tới.

T.ĐỨC
Cùng chuyên mục
Ngân hàng tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ