NGAN SACH

Quảng Trị: Thu ngân sách nhà nước tăng 27,67%
(BKTO) - Đây là một trong những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Quảng Trị.
  • (BKTO) - Theo thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao, từ ngày 01/1/2022 đến nay, các Tòa án đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức xét xử trực tuyến được gần 20.000 vụ án, đã tiết kiệm ngân sách nhà nước hơn 96 tỷ đồng.
  • (BKTO) - Đây là một trong những kết quả nổi bật trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của tỉnh Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2024.
  • (BKTO) - Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương cho thấy, thu ngân sách của tỉnh đạt khá, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 15.279 tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2023.