ngay tu dau nam

Cần Thơ: Tập trung triển khai dự án đầu tư hạ tầng ngay từ đầu năm
(BKTO) - Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, địa phương trực thuộc tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm; kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư để triển khai các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng.
  • (BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) quyết liệt đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024 nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
  • (BKTO) - Năm 2023, tổng kế hoạch vốn Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ giao là 7.863 tỷ đồng; địa phương giao là 8.367 tỷ đồng (bao gồm 657 tỷ đồng kế hoạch vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023).
  • (BKTO) - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng nhận định, trên nền kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 rất cao, việc thực hiện đạt kế hoạch tăng trưởng năm 2023 đã đề ra là một thách thức, áp lực rất lớn. Vì vậy, PVN phải nỗ lực quản trị rủi ro ngay từ đầu năm để hoàn thành các mục tiêu quản trị, kế hoạch đặt ra.