Nghị quyết

Nghệ An: Thông qua nhiều Nghị quyết triển khai các dự án quan trọng
(BKTO) - Tại Kỳ họp thứ 18 vừa diễn ra, HĐND tỉnh Nghệ An đã thống nhất thông qua các Dự thảo Nghị quyết để triển khai thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.